Trygg plåt – ett säkert val av plåtslageri

Auktorisationssystemet för byggplåtsföretag har nu fått namnet ”Trygg plåt”. Syftet med auktorisationen är att systemet ska höja branschens status och vara ett kvalitetsbevis. ”Vi vill att auktorisationen ska leda till högre kvalitet på plåtarbetet och ge trygghet åt kunden”, säger Rickard Lindskog, ansvarig för ”Trygg plåt” på Plåt & Ventföretagen.

2017 lanserade Plåt & Ventföretagen auktorisation för byggnadsplåtslagerier. Under det senaste året har intresset ökat, främst från beställarledets sida.

Läs mer på Plåt & Ventföretagens hemsida.

CATEGORIES:

Trygg plåt

Tags:

Comments are closed