Trygg plåt fortsätter att växa

Sex år efter lanseringen fortsätter Trygg Plåts innehåll att utvecklas. Nu är 165 plåtslagerier auktoriserade och allt fler beställare börjar ange Trygg Plåt som ett villkor i exempelvis upphandlingar.

Syftet med auktorisationen Trygg Plåt är att höja branschens status och anseende genom att de auktoriserade företagen skapar ökat förtroende och trygghet hos kunder. Trygg Plåt ger även företag redskapen för att bli mer kostnadseffektiva och förbättra sin lönsamhet.

– Det primära syftet med Trygg Plåt är att höja kvaliteten och standarden i branschen samt att skapa en trygghet för slutkund. Auktoriseringen ska vara ett kvitto på seriositet, främja de seriösa aktörerna och höja standarden i hela branschen. Lite liknande auktorisationen Säkert Vatten som finns inom vvs-branschen och borgar för kunnig personal som följer alla riktlinjer och regler som finns, säger Rickard Lindskog, företagsrådgivare på Plåt & Ventföretagen och kontaktperson för Trygg Plåt.

I dag är omkring 165 företag auktoriserade. Alla företag inom byggnadsplåtslageri kan ansöka, oavsett om de är med i Plåt & Ventföretagen eller inte.

– Vi vill göra skillnad för branschen, på riktigt. Vårt syfte med auktoriseringen är att höja kvalitet och trygghet på utfört jobb för hela branschen, inte bara för våra medlemmar, förklarar Rickard.

Utbildning gynnar företag och kund

För att bli auktoriserat behöver företaget ha papper på att det har juridisk hjälp och rådgivning vid behov. Som medlem i Plåt & Ventföretagen ingår det in medlemsavgiften, annars behöver man kunna uppvisa ett avtal med en extern företagsrådgivare inom juridik.

Det krävs också att man har tecknat lämpliga företagsförsäkringar för både personal och mot kund. Man måste även gå en tvådagarsutbildning. Under den går man igenom allt från arbetsprocessen till uppföljning av utfört jobb och deltagarna får med sig checklistor, mallar för arbetsprocesser och arbetsberedning samt andra styrdokument och stödmallar.

– Utbildningen ger redskap för att kunna arbeta med effektiva och säkra arbetsflöden. Det blir en garanti, både för företaget och kunden, för att inga detaljer glöms bort eller misstag görs, förklarar Rickard Lindskog.

Förlängd kundgaranti med Garantifonden

– Materialet som används vid byggnadsplåtslageri har en garanti på upp emot 40 år. Men det är inte mycket värt om det utförda arbetet inte är bra gjort. Därför har vi tagit fram en garanti som omfattas av utförandet och förlänger den normala ansvarsgarantin med tio år. Det innebär att de aktörer och företag som är auktoriserade enligt Trygg Plåt nu kan erbjuda totalt 20 års garanti på utfört arbete. Det bygger ännu mer förtroende och ger en tyngd och seriositet i branschen, vilket är vad vi vill uppnå, säger Rickard Lindskog.

För att stötta de auktoriserade företagen så att de kan erbjuda den förlängda garantin på utfört arbete, har Garantifonden upprättats av branschorganisationen Svensk Byggplåt, där Plåt & Ventföretagen är en av aktörerna. Från den kan företag söka ersättning för garantiskador och fel som har uppkommit när garantitiden för entreprenörens plåtentreprenad har löpt i tio år och uppkommit innan garantitiden har löpt ut efter 20 år.

– Pengarna ska gå till de företag som ansöker om stöd för garantijobb som behöver utföras efter tio år. Fonden har upprättats för att skapa en trygghet för företagen som lämnar denna garanti.

Villkor vid upphandling

Statens Fastighetsverk har numera auktoriseringen Trygg Plåt som villkor vid upphandlingar.

– Kraven togs fram i samarbete med en konsult som kan branschen väl. Han tyckte att vi skulle ställa kravet för att vi som beställare ska känna oss trygga, säger Heli Thomé, upphandlingsspecialist på Sveriges Riksdag.

Även om utfallet av det införda villkoret är för tidigt att uttala sig om, är hon positivt inställd till den nya auktorisationen.

– För oss är Trygg Plåt en kvalitetsstämpel, fortsätter Heli Thomé.

Att Statens Fastighetsverk nu börjar kräva att leverantörer och samarbetspartners ska vara auktoriserade enligt Trygg Plåt är ett kvitto på att auktoriseringen är efterfrågad, menar Rickard Lindskog:

– För vår del betyder det mycket. Det är ett kvitto på att vi gjort något bra när vi tog fram denna auktorisering. På sikt innebär det också att snöbollen börjar rulla ännu mer. Leverantörer som vill vara med i upphandlingar för uppdrag åt Statens Fastighetsverk måste nu auktorisera sig. På ett sätt tvingar det in bättre kvalitet och utfört arbete i hela branschen.

Uppföljning under utveckling

Rickard tror att när nu allt fler beställare villkorar sina leverantörer med Trygg Plåt, så kommer allt fler företag välja att bli auktoriserade.

– Att skapa den förändring som vi vill göra med hjälp av Trygg Plåt tar självklart tid. Men även om snöbollen rullar sakta så tar den sig framåt. Att Statens Fastighetsverk nu väljer att skriva in auktoriseringen som villkor i sina upphandlingar är självklart en puff i rätt riktning. Nu kommer den snöbollen förhoppningsvis att fortsätta rulla alltmer av sig själv, säger han.

CATEGORIES:

Trygg plåt

Tags:

Comments are closed