Trygg Plåt – dags för revision

Det har gått fem år sedan de första medlemsföretagen blev auktoriserade och fick sin Trygg Plåt-stämpel. Många av dem har fått ett revisionsbesök och när de nu passerar femårsstrecket ska de dessutom lämna in dokumentation som visar att de fortfarande är berättigade auktoriseringen. Plåt & Vent Magasinet har talat med Incerts vd Per Jonasson om hur det går till.

Vad händer vid den revision som alla auktoriserade företag ska genomgå?
– De flesta som är auktoriserade via Trygg Plåt får någon gång under de första fem åren ett besök av en representant från Incert, fysiskt eller digitalt. Då ser vi över att företaget jobbar efter de rutiner och den praxis som auktorisationen kräver. Dessa möten kan se lite olika ut, men ofta sitter vi med vid ett uppstartsmöte mellan företaget och en beställare för att lyssna in att allt går rätt till i arbetsberedningen. Sedan har vi även enskilda möten med ledningen på det auktoriserade företaget där vi tittar så att alla papper är i sin ordning och att de personer som har gått utbildningen i Trygg Plåt är kvar i företaget. Jag vill poängtera att vi inte är några poliser utan detta görs i samförstånd och dialog med det auktoriserade företaget.

Vad händer om alla papper inte är i ordning?
– Då får man tid på sig att fixa till det och komplettera. Skulle företaget inte skicka in det de ska, eller inte vidta åtgärder för att komplettera det som saknas, blir det i slutänden en fråga för förbundet om de ska bli av med sin auktorisering. Men det har hittills inte hänt.

Vad är skillnaden mellan revisionen och den kontroll som görs fem år efter auktorisationen?
– När ett företag har varit auktoriserat i fem år får de en förfrågan från oss där de ska verifiera att de personer som har gått utbildningen Trygg Plåt fortfarande arbetar kvar. Dessutom ska de skicka in sina företagsuppgifter och uppdatera sådant som eventuellt är nytt. Det är en ganska enkel inrapportering som inte tar speciellt lång tid. Den innefattar inget möte med oss på Incert.

Så man behöver inte gå någon ny kurs?
– I dagsläget behöver man inte göra det. Men förbundet håller på att se över om det kanske behövs en skärpning av kraven för förnyad auktorisation, till exempel genom att företaget måste gå en webbaserad repetitionskurs eller liknande för att fräscha upp kunskaperna. Allt det här görs förstås för att hjälpa företagen att hålla högsta kvalitet. Då måste också kraven för att få en Trygg Plåt-stämpel vara höga.

Vad händer om de som gick kursen inte jobbar kvar?
– Då måste man skicka en eller flera nya personer för att gå kursen Trygg Plåt, eftersom det alltid måste finnas minst en person på det auktoriserade företaget som har gått utbildningen. Helst ser vi att det är fler än en person och gärna personer som sitter i ledande position.

Om man är ett av de företag som auktoriserade sig för fem år sedan, vad kan man förvänta sig nu?
– Att det finns en större möjlighet att bli tillfrågad av oss att verifiera sitt arbetssätt och sina rutiner, om man inte redan har haft en sådan revision, och att det finns en stor möjlighet att se fram emot att få ett företagsbesök. Sedan givetvis att man ska skicka in och uppdatera alla uppgifter om företaget och sin personal.

Hur många företag har auktoriserats hittills?
– Cirka 162 medlemsföretag har hittills blivit auktoriserade inom Trygg Plåt och av dem har ett 30-tal redan reviderats. Ungefär lika många har en auktorisering som fyller fem år under 2023 och då behöver de skicka in underlag som visar att allt är i sin ordning för att få förnyad auktorisation.

CATEGORIES:

Trygg plåt

Tags:

Comments are closed